The Infrastructure Company

25 jaar leider in IT Infrastructuren

Wie is Cygnus?

Cygnus Infrastructure is een club van enthousiaste infrastructuurspecialisten die reeds vele jaren actief zijn met het ontwikkelen en realiseren van ICT-infrastructuren, waarbij met name gewerkt wordt aan oplossingen voor data-centers met een hoogbeschikbaarheidsregiem.

Het interessegebied wordt mede bepaald door het veelal nog onvolwassen zijn van ICT-beheer met name daar waar het complexe omgevingen betreft. Hierbij valt op dat het meestentijds niet de techniek is die het af laat weten, maar dat de menselijke factor de belangrijkste component is.

Zo wordt In discussies met betrekking tot continuïteit vaak uitgegaan van rampen als overstromingen, meteorieten, brand en wat nog meer. De ervaring van Cygnus Infrastructure is dat die meestal helemaal niet nodig zijn om een uitval van een datacenter te bewerkstelligen. Daartoe is de aanwezige staf zeer goed zelf in staat.

Dit maakt dat de medewerkers van Cygnus-Infrastructure veel ervaring hebben op de scheidslijn van techniek en organisatie met als kenmerk het scheppen van orde en structuur op dit vlak. Een belangrijk motto voor ons bij het werkzaam zijn in de ICT is het verder professionaliseren van het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren, zodat dit niet langer een ambachtelijk proces is, maar een meer industrieel proces dat reproduceerbaar is met vastgestelde en controleerbare kwaliteit. De ervaring opgedaan in dit verband betekent dat wij tevens ICT-audits als dienst uitvoeren en hebben uitgevoerd voor uiteenlopende organisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een scan om een inventarisatie te doen van wat er allemaal aan ICT-componenten aanwezig is.

De basis van deze scan is de gedachte: “toon mij uw netwerk en ik vertel u wie u bent”. Met datgene dat aangetroffen wordt, wordt een configuratiedatabase gevuld. Op basis hiervan worden vervolgens uitspraken gedaan over de procedures en volwassenheid van de architectuur met betrekking tot de onderhavige infrastructuur. Nadat van deze tooling gebruik is gemaakt (de tooling is gratis en is niet van belang, het gaat om de dienst), wordt op basis van de inventarisatie de ICT-audit uitgevoerd. Daarbij worden vooraf de raamwerkrapporten overhandigd aan de afnemers, zodat deze een goed beeld hebben van datgene dat in het kader van de audit uitgevoerd en opgeleverd gaat worden.